Ett bra tak blir tre gånger bättre

KAMI Classic är ett av Kalixföretagets profilprodukter, ett klicktak med snygg design och enkel montering. Nu tar KAMI nästa steg i utvecklingen via tre helt nya varianter av Classic-taket – plain, line och stripe.

Profilhöjden har ökats och ett antal detaljer i invik och omvik har adderats.Förutom ny design är det mer lättmonterat och utvecklat för att ge en tystare inomhusmiljö. Utvecklingen av det nya Classictaket har pågått i fabriken i Kalix under en tid. Information och tips på förbättringsåtgärder har samlats in ur alla led och andemeningen under hela processen har varit att bibehålla alla tidigare fördelar och förbättra kvaliteten och estetiken ytterligare.

Montering med sound control-duk, speciellt när KAMI Classic monteras på läkt gör att ljuddämpningen blir än effektivare, uppger tillverkaren.
www.kami.se