Förenklar datainsamling och delning vid IR-inspektionen

FLIR InSite-appen hjälper användare att planera och förbereda inspektioner innan de påbörjar dagens arbete. Att arbeta strömlinjeformat med FLIR-värmekameror och verktyg innebär att applikationen samlar alla bilder och data som inspektionsrapporten kräver, samtidigt som den hjälper till att minska den administrativa arbetsbördan. Applikationen tillhandahåller uppdateringar, levererar bilder, inspektionsdata och rapporter i realtid genom en säker och privat kundportal. Den hjälper även till att planera optimala inspektionsrundor och anslutningar med värmekameror och mätare. FLIR InSite organiserar och förvarar också all data för snabb åtkomst av statussammanfattningar av alla elektriska objekt. Mer information finns på www.flir.eu/InSite