Funktion & design – hand i hand

Tillverkaren Weland erbjuder z-ramar för entrégaller, en komplett lösning till skolor, industrier, butiker och kontor. Tillverkaren skriver att en fördel med z-ramarna är att de kan täcka upp större entréytor utan att beställaren behöver gjuta stödklackar eller komplettera med annat smide. I praktiken kan man göra klart på arbetsplatsen med en ursparning i marken för entrégallret och sedan på ett enkelt sätt placera entrégaller och ram på stödben. Ingen annan utrustning än bultförband erfordras för montage. Ramen går även att få i modell för ingjutning om så önskas. Höjden är lätt att justera med de justerbara stödbenen. De standardiserade z-ramar finns att tillgå under BIM. www.weland.se