Gör rätt från början – Renovera och bygg nya balkonger och terrasser med SCHÖNOX BALTERRA®

Nu är våren här på allvar och då är det dags att bygga nya balkonger och terrasser. Även renovering av befintliga balkonger och terrasser som tagit skada av vinterns regn, snö, is och kyla kan vara nödvändig. Det är här som SCHÖNOX BALTERRA®-systemet kommer in i bilden och löser dina problem med vatten i konstruktionen. Gör rätt från början helt enkelt!

Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande sommarsol. Det är därför vi har skapat SCHÖNOX BALTERRA®-systemet som dränerar bort vattnet som går in under keramiken. Vårt mål är tydligt – låt så lite vatten som möjligt stanna kvar i konstruktionen. Det är nämligen vattnet som ställer till problem.

På vintern fryser det till is under keramiken och gör att plattorna släpper, s.k. frostsprängning. När det regnar på keramik som är monterad utan dränering, tränger vattnet ner fästmassan, som då blir blöt, och påverkas negativt. När solen sedan ligger på förångas delar av vattnet som finns i konstruktionen och tränger upp i fogarna som blir smutsiga, flammiga och kan få kalkutfällningar.

Hur ska man då kunna montera keramik på balkong och terrass?
Jo, genom att på ett klokt sätt dränera bort vattnet som går in under keramiken. Och det är precis vad SCHÖNOX BALTERRA®-systemet gör. I broschyren ser du två konstruktioner beskrivas steg för steg. Skillnaden mellan dem är bygghöjden. Båda konstruktionerna kräver att det finns ett konstruktionstätskikt, d.v.s. att konstruktionen är tätad mot inträngande fukt genom bitumenmatta eller dylikt. Detta är ett arbete som oftast utförs av en takläggare, innan plattsättaren kommer till arbetsplatsen. www.schonox.com