Hörmann kontrollerar infarter


Efter att 2016 förvärvat italienska företaget Pilomat erbjuder Hörmann nu under eget namn ett infartskontrollsystem som har två produktlinjer: Security line erbjuder framtidsorienterade pollare för infartskontroll till privata och offentliga områden, t.ex. zoner endast för gående, parkeringsplatser och industriområden. Produkterna i High Security line erbjuder infartskontroll till områden med höga säkerhetskrav, t.ex. regeringsbyggnader, flygplatser, kongressanläggningar eller andra känsliga områden. I High Security line ingår förstärkta pollare, genomfartsspärrar, bommar och däckförstörare, som möjliggör infart i en riktning och förstör däcken vid färd i motsatt riktning. www.hoermann.se