Innovativ akustikskruv söker kommersiell partner

Akoustos AB har utvecklat en ljudabsorberande skruv som radikalt minskar ljudet genom väggar och tak. Att ersätta standardskruvar i en vägg med Akoustos ljudskruv ger en  minskning av ljudnivån med 9 dB. Det innebär en ljudeffektminskning med hela 87 procent, som för ett mänskligt öra upplevs som en halvering av ljudvolymen. När den monteras fungerar den som en vanlig skruv, men i monterat läge skapar den ett litet fjädrande avstånd mellan regel och vägg- eller takskivan. Fjädern tillsammans med skivan bildar då en effektivt ljuddämpande sköld. Som koncept är den ljudabsorberande skruven färdigutvecklad och validerad. Fullskaliga test i golv och tak har gjorts i ljudlaboratorium på RISE. Begränsad produktion pågår i Sverige och Taiwan. Akoustos söker nu affärsmässigt starka och kompetenta partners för regional och global kommersialisering och även vidareutveckling av skruvvarianter för nya tillämpningar.
www.akoustos.se