Kalkylator för att dimensionera radonmätning i flerbostadshus

 

Radonova Laboratories har utvecklat en kalkylator som gör det enkelt att beräkna antalet mätdosor som behövs vid radonmätning i flerbostadshus. Kalkylatorn är framtagen för att snabbt svara på hur många mätdosor bostadsrättsföreningar och hyresvärdar behöver för att genomföra en effektiv och tillförlitlig radonmätning. Kalkylatorn är tillgänglig på förtagets hemsida.

www.radonova.se