Lokal luftrening som gör skillnad

 

PAZ Sofa är en soffa utformad i ScreenIT-stil som kombinerar en bekväm sittplats med en skyddad miljö. Pure Air Zone® fungerar så att en fläkt drar in förorenad luft från omgivningen genom ett förfilter och ett finfilter. Därefter transporteras den renade luften uppåt inuti soffan. Den rena luften tar sig sedan genom en flödesutjämnande konstruktion och blåser ut genom tyget på soffans rygg med väldigt låg hastighet och skapar en bubbla av ren luft via soffans framsida. Dragfritt. Ljudlöst. Arbetsplatsen fylls upp och en zon av ren luft skapas och omger personen som sitter vid Pure Air Zone®. En bieffekt är att all luft i rummet processas och om ett flertal arbetsplatser i ett kontorslandskap förses med PAZ kommer även allmänluften att uppnå en mycket hög reningsgrad. www.gotessons.se