Ny miljömätare för HVAC/R

Juni 2019  EM54är en ny multifunktionsmätare från FLIR för miljömätningar inom HVAC/R. EM54 mäter exakt vid inspektion av kanaler, elmotorer, värmeutrustning och andra systemkomponenter i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Med EM54 gör du korrekta avläsningar av lufthastighet, temperatur och relativ luftfuktighet uppger tillverkaren.

FLIR EM54 miljömätare har en extern anemometer för noggranna mätningar av lufthastighet och gör att användarna kan kontrollera inlopp och utlopp för kanaler snabbt och exakt. Kontakttemperatursonden av typ K som medföljer är användbar för kontroll av korrekt drifttemperatur i elmotorer och komponenter i värmeutrustning. EM54 beräknar även våt- och daggpunktstemperatur.
www.flir.eu