Ny utgåva av Gyproc Handbok

 

Maj 2019  Gyproc Handbok kom första gången 1977 och har kommit ut i nya upplagor med jämna mellanrum, nu är det nästan nio år sedan sist. Handboken används främst av föreskrivare och entreprenörer och den är ett verktyg som är till stor hjälp vid projektering av framförallt väggar med lättbyggnadsteknik. Med utgångspunkt i krav enligt BBR och svensk standard kan man med hjälp av boken hitta vägglösningar och detaljlösningar för sitt projekt med kompletta system från Gyproc. Handboken går att beställa eller ladda ned på www.gyproc.se