Nya ID06-kortläsare som stöder PIV-teknologin

 

ID06-kortet introducerades av Sveriges Byggindustrier, idag Byggföretagen, 2006 för att säkra arbetsplatser i byggbranschen  samt främja sund konkurrens. ID06-kortet har därefter utvecklats successivt för att öka säkerheten och bredda funktionaliteten. Dagens ID06-kort kommer med den nya PIV-teknologin, Personal Identification Verification som höjer säkerhetsnivån ytterligare och gör det möjligt för byggarbetsplatser att tillämpa LOA2, Level of Assurance 2.

AddMobile har uppgraderat sin mjukvara och introducerar en ny ID06-kortläsare som stödjer PIV-teknologin som blir ett krav från och med1 januari 2022. Det innebär att kunder redan nu kan gå över till en läsare som både är kompatibel med befintlig och ny teknologi, och därmed framtidssäkra sina arbetsplatsers passagelösningar.
www.addmobile.se