Nyhet för brandisolering av ventilationskanaler

ULTIMATE Protect är en unik produkt som sätter en ny standard när det gäller brandisolering av ventilationskanaler uppger tillverkaren. ULTIMATE Protect klarar de högsta kraven inom brandskydd med utmärkta egenskaper för såväl brandreaktion som brandmotstånd.

Fördelarna med ISOVER U Protect 4.0 Alu1 Black
– Tredjepartsverifierad livscykelanalys – EPD
– Obrännbar Euroklass A1 och testad enligt EN1366-1
– Lätt att kontrollera att brandklassad isolering har installerats
– Lättviktsisolering och komprimerad emballering
– Finns som skiva och nätmatta

Produkten lanseras i januari 2020. Den svarta färgen bidrar inte bara till estetiken i de fall där installationerna är synliga, den har samtidigt förbättrad brandsäkerhet tack vare ytskiktets förmåga att avge strålningsenergi.