Övervakning av snöbelastning med nya Ruukki Roof Sensor!

Mars 2019  Ruukki lanserar ett nytt taksensorsystem som övervakar mängden snö på taket och som skickar en varning när snön behöver skottas bort. Genom att snön tas bort från taket i god tid ökar säkerheten, samtidigt som man sparar pengar genom att slippa röja snön när det egentligen inte behövs.

Samtidigt som säkerheten ökar, innebär Ruukki Roof Sensor besparingar vad gäller fastighetsunderhållet eftersom man slipper avlägsna snö från taket i onödan, vilket ofta sker när man inte känner till vikten på snön och tar det säkra före det osäkra. Den nya taksensorn är Ruukkis första system baserat på sensorteknik och kan installeras i alla byggnader med Ruukkis bärande takplåt.
www.ruukki.com/swe