Rening och magasinering av dagvatten

 

Maj 2019  Leca har tillsammans med WEREC, Water Ecosystem Recovery, tagit fram en renings- och magasineringslösning, Stormclens™, som ger effektiv avskiljning av föroreningar samtidigt som den ger god magasineringskapacitet. Lösningen bygger på patenterad teknik och bolagen ser Stormclens™som ett mycket viktigt framsteg för att lösa utmaningarna med ökade vattenflöden och de ställda kraven på rening av dagvatten.

”Vattenflödena ökar och mycket talar för att de kommer fortsätta att göra det i takt med klimatförändringarna. Vi vet att många kommuner tar detta på fullaste allvar men samtidigt kan ha svårt att hitta praktiska lösningar. Det är inte alltid som öppna dammar passar eller skapar tillräckligt lång uppehållstid för önskad reningseffekt. Vår lösning installeras under mark, kan utformas ganska fritt och fungerar både ekonomiskt och byggnadsmässigt lika bra vid nybyggnation som i redan bebyggd miljö”, säger Mathias Odén marknadsoch försäljningschef på Leca.
www.leca.se