Sätt valfri färg på din takavvattning

 

Lindab lanserar nu möjligheten att få deras takavvattningssortiment i valfri RAL-kulör. Det skapar stora möjligheter för att låta takavvattningen smälta in helt i samma kulör som fasaden, eller fungera som en spännande accentfärg. RAL är en färgprovsamling med över 200 olika färgprover och är vanligt förekommande både inom industrin och i byggbranschen. Att Lindab erbjuder sina takavvattningsprodukter i valfri RAL-kulör innebär att det inte längre behövs kompromissas i byggprojekt i samma utsträckning som tidigare. För att beställa takavvattning i en specifik RALkulör tar du kontakt med Lindab.
www.lindab.se