Sedum tak i modul

Hydropack® Sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden och gynnar den biologiska mångfalden. Modulsystemet ger en enkel, snabb och ren installation och systemet har hög vattenhållande förmåga, upp till 45 liter/m². Modulerna är tillverkade av 100 % återvunnen HDPE-plast, ett välbeprövat material med låg miljörisk. Konstruktionen är stabil som ger en lång livslängd. Modulerna sammanfogas genom ett klicksystem som motverkar förflyttning och minimerar vindfång. Genom modulens konstruktion krävs inte extra rotskydd, d.v.s. rötterna kan inte tränga igenom plastmodulen. Hydropack Sedum-ört-gräs levereras med hög artrikedom och biodiversitet vilket är bra för fauna, människor och miljö. Leverantören uppger också att till skillnad från platsbyggda höga uppbyggnader med flera material har detta system ett lågt skötselbehov.
www.vegtech.se