Sedummattor med biokol en utmärkt kolsänka

Förra året investerade företaget Veg Tech i en fossilfri pyrolyspanna som nu ger både värme till företagets växthus och en ny restprodukt – en värdefull sådan, nämligen biokol. Biokolet produceras i detta fall av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären. Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer och när höga krav på hållbarhet är i fokus.

VegTech har genomfört provodling i ett par år med fina resultat. I år kommer hela deras sedumproduktion att odlas i substrat innehållande biokol. Från 2021 kommer företaget kunna erbjuda volymer även för stora projekt. Källa: Veg Tech