SSAB GreenCoat® Anti-Graffiti BT – klottrarens smarta motståndare

I många offentliga miljöer och på byggnader så kan klotter och graffiti utgöra ett såväl störande som ekonomiskt dyrt intrång. Rengöring och utbyte av material kostar samhället, företag och organisationer stora summor varje år. Nu finns en lösning: SSAB GreenCoat® Anti-Graffiti BT.

SSAB GreenCoat® Anti-Graffiti har ett system med färg i tre skikt där det yttre skiktet har en sammansättning som gör att klotter från filtpennor eller sprayfärg lätt kan tas bort med en plastskrapa eller mild vattenblästring.

Biobaserad färgteknik och världspatent
Plåten används för byggnader i livliga miljöer där det behövs ett enkelt och ekonomiskt sätt att skydda byggnader och installationer. Produkten tillverkas med hjälp av den patenterade BT-teknologin (biobaserad teknik) och är därför mycket miljövänlig. I BT-beläggningar är stora delar av lösningsmedlet i färgen ersatt med svensk rapsolja. SSAB har ett världsomfattande patent på denna beläggningsteknologi.

SSAB GreenCoat® Anti-Graffiti BT finns i flera standardfärger. Plåtens baksida är som standard lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt.  Alla GreenCoat färgbelagda produkter är tillverkade enligt standarden EN 10169 + A1. www.ssab.se