Återvinningsbart vinylgolv

 

Traditionell fossil råvara ersätts av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare i Tarketts nya kollektion iQ Natural. Tillsammans med den nyligen lanserade tvättprocessen för gamla golv och Tarketts teknik för återvinning representerar iQ Natural en helt ny generation vinylgolv. Räknat på hela livscykeln ger nya iQ Natural 50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv uppger tillverkaren. Efter användning kan iQ Natural återvinnas på Tarketts anläggning i Ronneby, där det tvättas rent från lim och spackel med en nyutvecklad metod och mals ned till granulat. Dessa granulat kan sedananvändas för att tillverka nya golv av lika hög kvalitet. www.tarkett.se