Ersätter murbruk, skruvar och mekanisk infästning

Relekta har lanserat ett skumlim som limmar både murblock och isoleringsskivor och ersätter allt från murbruk och gipslim till förborrning, skruvar och plugg. Monteringslimmet eliminerar köldbryggor och skruvhål som måste spacklas. FoamTack används som ett stenlim för murning av ickebärande väggar, trädgårdsmurar, stentrappor m.m. Med en snabb härdningstid och en limstyrka på över 100 kg/dm² är det också perfekt för att limma gips-, cellplast- och panelskivor direkt på väggen. Då slipper man också förborrning för plugg och spackling av skruvhål skriver Relekta i sitt pressmeddelande.
www.tec7.se