Lönsam elbilsladdning för BRF

 

Elbilarnas och laddboxarnas intåg i flerfamiljshusen är i full gång, och många bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende står inför en omställning. Företaget DEFA erbjuder en helhetslösning för elbilsladdning, som hanterar allt från säker drift, administration och betalning till optimering av elutnyttjandet, samtidigt som det ger nya intäktsmöjligheter och högre lönsamhet för fastighetsägaren. I DEFAs nya lösning för flerbostadshus ingår intelligent lastbalansering, facilityCLU, som i realtid mäter elförbrukningen i en byggnad och allokerar ej utnyttjad el till laddpunkterna enligt en fördefinierad hierarki, vilket hjälper fastighetsägaren att optimera byggnadens utnyttjande av el. www.defa.com