Mer gestaltningsutrymme för fasadplanering

En gemensam studie från tätningsmaterialexperten Dow och SWISSPACER, specialist på varmkant-spacers, visar att genom en optimal kombination av tätningsmaterial och spacers går det att förbättra en fasads Ucw-värde med mer än 15 procent. Och det utan att ändra fasadens design.

För metallkonstruktörer och mindre fasadskonstruktionsföretag uppstår nya och attraktiva lösningar. Helglasade fasader med U-profilsystem (”toggle”) passar särskilt små och medelstora fasadstorlekar. Med egenskaperna för DOWSILTM 3364 och SWISSPACER Ultimate uppnås dessutom en utmärkt energieffektivitet. För byggare, arkitekter och planerare är det positivt att kostnadsintensiva designändringar eller fasadisolering i många fall inte behövs skriver företagen Swisspacer och Dow i ett gemensamt pressmeddelande.
www.swisspacer.com