Ordning och reda i byggprojektens BIM-data

Symetri Collaboration lanserar nu BIMEYE i Sverige. Den digitala lösningen bidrar till att lösa en av byggbranschens största utmaningar, nämligen att alltid hålla den stora mängden av BIM- ochbyggnadsdata uppdaterad på ett användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Man får bättre kontroll över modeller och BIM-data och kan på så sätt arbeta mer effektivt i byggprojekt skriver leverantören i ett pressmeddelande. Det är en samarbetslösning som ger alla projektdeltagare tillgång till BIM-data, oavsett vilket designverktyg de använder eftersom processerna i byggprojekt digitaliseras helt i form av en digital tvilling av den färdiga byggnaden. Det innebär att samtliga kan samla in, kvalitetssäkra och kommunicera byggnadsinformation och bidra till att planerings-, projekterings- och byggnadsprocessen effektiviseras Symetri Collaboration utvecklar och levererar samarbetslösningar till projekt inom bygg och anläggning, energi och teknik.
www.interaxo.se