Smart infästning för underlagsduk

Mataki easyfix är en ny smart infästningsmetod för underlagsdukar. Mataki har adderat en 40 millimeter bred remsa med förtryckta markeringar för spik och klammer ovanför klisterkanten. Det innebär att man fäster underlagsduken i easyfixremsan utan att dra av releasefilmen som skyddar klisterkanten. På så sätt undviks att klammer-/spikpistolen klibbar igen när det är varmt ute samtidigt som halkrisken minskar. Releasefilmen skyddar dessutom klisterkanten mot smuts och damm under montaget. När infästningen är klar drar man av releasefilmen på båda våderna samtidigt så att bitumen fäster mot bitumen, vilket ger en stark och hållbar underlagstäckning. Easyfix finns på underlagsdukarna Mataki Haloten 380 som  används under falsade takpannor samt Mataki Haloten STEEL som används under plan plåt och lertegel. www.mataki.se