Redaktionellt


WoV HB2303_3

Interiören är lika inspirerande som exteriören med synliga limträbalkar.


Thomas Thompson WoV HB2303

Thomas Thompson är projektledare
på Volvo Cars med stora
förväntningar på Volvos nya
satsning i centrala Göteborg.


WoV HB2303_1

Den cirkulära formen i avancerad träkonstruktion väcker uppmärksamhet och ger inspiration till fantasin.


WoV HB2303_2

Tillgänglighet för alla med tillgång till grönytorna runt World of Volvo.