Om SBR

SBR ­– för kvalitet

SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund – är en rikstäckande ideell yrkesorganisation för runt 2 700 medlemmar.

Kraven på medlemskap är höga och fungerar som en kvalitetsgaranti på kunskap och erfarenhet. Bland annat är SBR kända för sina pålitliga och noggranna besiktningsmän.

SBRs uppgift är att utveckla och marknadsföra medlemmarnas yrkeskunskap och främja kvaliteten inom alla de områden där SBRare är aktiva, vilket praktiskt taget är inom hela byggindustrin.

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 27 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete. Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, projektledning och kontrollansvariga.

SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Ingenjörsförbundet, Svenska Teknik&Designföretagen samt Arkitektservice. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC.

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19, 1 tr
117 34 Stockholm

Besöksadress: Hornsbruksgatan 19, 1 tr
Tfn: 08-462 17 90