Om SBR

SBR ­– för kvalitet

SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund – är en rikstäckande ideell yrkesorganisation för runt 2 700 medlemmar.

Kraven på medlemskap är höga och fungerar som en kvalitetsgaranti på kunskap och erfarenhet. Bland annat är SBR kända för sina pålitliga och noggranna besiktningsmän.

SBRs uppgift är att utveckla och marknadsföra medlemmarnas yrkeskunskap och främja kvaliteten inom alla de områden där SBRare är aktiva, vilket praktiskt taget är inom hela byggindustrin.

SBR består 27 lokalavdelningar över hela landet med ett centralt kansli placerat i Stockholm. SBR vidareutbildar branschfolk genom en aktiv kursverksamhet och genom tidningen Husbyggaren. Centralt och lokalt anordnas symposier och träffar där kollegiala kontakter knyts. I övrigt sköter förbundet försäkringar samt påverkar utredningar och remisser.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund
Gävlegatan 15
113 30 Stockholm

Besöksadress: Gävlegatan 15, 1 tr
Tfn: 08-462 17 90