Tema Brand, betong och byggadministration
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGARENROT i miljonprogrammet

Oktober 25, 2015 Hållbar utveckling av de stora bostadsbestånden som byggdes för femtio år…
Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…


Det nya träbyggandet

 14 oktober 2016  Träbyggandet har historiskt sett präglats av stockens och brädans proportioner. Liggtimmertekniken…