Tema Innemiljö
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN


Bygga hus av lera

När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med väggar uppförda av…


Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…


Målning av betong

De vanligaste färgerna att måla betong med är akrylatfärger, det vill säga organiska. Det…


Mot lättare betongdäck

Superlätta betongdäck har en lägre egenvikt, bättre kostnadsbild och ett större materialutnyttjande och är…