Tema Brand, betong och byggadministration
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN
ROT i miljonprogrammet

Oktober 25, 2015 Hållbar utveckling av de stora bostadsbestånden som byggdes för femtio år…

Så bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…


ROT i miljonprogrammet

Oktober 25, 2015 Hållbar utveckling av de stora bostadsbestånden som byggdes för femtio år…
Det nya träbyggandet

 14 oktober 2016  Träbyggandet har historiskt sett präglats av stockens och brädans proportioner. Liggtimmertekniken…
Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…Bygga hus av lera

När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med väggar uppförda av…