TEMA: Tak & Fasad
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN
Sjunde huset i Kiruna

 29 september 2016   Att bygga ett passivhus i Kiruna, Sveriges nordligaste stad, som ligger…FRAMTIDENS KONTOR

15 oktober 2019 Ett kontor är inte längre enbart en fysisk arbetsplats, det fungerar…

Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…
Bygga hus av lera

När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med väggar uppförda av…