TEMA: Fasad
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN
Så bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…
Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…