Brand & SäkerhetSå bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…