Brand & SäkerhetBrandskydd för modulhus

Maj 2, 2016  Att uppfylla brandskyddskraven i BBR för modulhus innebär ofta större utmaningar…Så bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…