Bättre brandskydd än BBR

battre_brandskydd_huvudbild29 september 2015   Brandskyddet är ofta bättre än föreskrivna nivåer utan att man medvetet satsat på att förstärka det. Det är bättre än byggreglerna av helt andra skäl, enligt brandingenjören Mattias Skjöldebrand. Läs hela artikeln här som pdf.

I debatten förekommer emellanåt påståendet att det slutliga brandskyddet ofta eller alltid blir sämre än vad som föreskrivs i byggreglerna.
Antagandet bygger på att den projekterade lösningen ligger på den miniminivå som byggreglerna anger och att den för var steg i byggprocessen och förvaltning blir successivt sämre.

Det kan mycket väl vara verkligheten i några byggprojekt, men vi anser att en infallsvinkel missats i debatten.

Den valda och projekterade lösningens brandskydd är ofta bättre än de föreskrivna nivåerna, utan att man för den skull medvetet satsar på förstärkt brandskydd.
Hur kan det vara möjligt?

Jo, det beror på att man av helt andra skäl än att få ett bättre brandskydd väljer att bygga på visst sätt.

Många byggnader klassificeras som så kallade Br 3 byggnader vilket medför låga krav på exempelvis ytskikt och bärförmåga vid brand.
Invändiga ytor får byggs av material med egenskaper motsvarande trä. För byggnader i högre byggnadsklasser krävs inklädnad med gipsskivor eller liknande.

Det är inte ovanligt att Br3 byggnader byggs med ytskikt som till och med är bättre än det som krävs i Br1 byggnader. Ytskikten består ofta av plåt på väggar och tak i hallbyggnader eller gipsskivor i småhus. I dessa fall blir utgångsläget en byggnad med ett betydligt förbättrat skydd mot snabb utveckling och spridning av brand inom en enskild brandcell.

För att säkerställa möjligheten till snabb utrymning finns krav på minsta fria bredd på dörrar i utrymningsväg i förhållande till personantalet i lokalen.
Krav på dörrar fria bredd är normalt 0,8 m i en lokal för upp till 150 personer. Lokalen skall då ha minst 2 0,8 m dörrar.

Men det är i relativt få fall som lokaler med två dörrar kommer rymma upp till 150 personer. I samtliga lokaler med lägre personantal kommer utrymning kunna ske snabbare än normal kravet, ofta betydligt snabbare.

I lokaler för över 150 personer är kravet två dörrar med minsta fri bredd 1,2 m. Den sammanlagda fria bredden skall motsvara minst 1m per 150 personer, vilket innebär att lokalen med två 1,2 m dörrar kan tillåtas för upp till 360 personer.

Lokaler med personantal lägre än 360 kan alltså utrymmas snabbare än minimikravet. För exempelvis en lokal för 180 personer blir kapaciteten följdaktligen dubbelt så stor som kravnivån.

Det finns ytterligare exempel på områden där den valda lösningen ger ett högre skydd än vad som föreskrivs i BBR.

Vi vill med det här resonemanget visa på att det finns många byggnader som uppförs betydligt bättre än vad föreskrifterna anger och där brandskyddet med normala drift-och skötselåtgärder är fullgott under byggnadens livstid.

Läs hela artikeln här som pdf.

 

battre_brandskydd_mattias

Mattias Skjöldebrand
Brandingenjör
Brandkonsulten

Bli den första att kommentera "Bättre brandskydd än BBR"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.