Brandfarligt arbete En ny utbildning från ny aktör

Oktober 2019 Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, introducerar tillsammans en ny utbildning – Brandfarliga Arbeten. Syftet att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert och att erbjuda en för aktörerna mer anpassad utbildning. Läs artikeln som pdf här.

I SNART 30 ÅR HAR KONCEPTET HETA ARBETEN® varit i bruk. Brandsäkerhetsutbildningen Heta arbeten introducerades 1990 och har varit framgångsrik. Bakgrunden var att försäkringsbranschen och industrin under många år sett kostnaderna öka för skador kopplade till brandfarliga åtgärder. Brandskyddsföreningen fick uppdraget att ta fram ett utbildningsprogram och införa ett brandskadeförebyggande program i Sverige. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Kraven regleras framför allt i försäkringsvillkoren. Konceptet har som sagt varit framgångsrikt. Sedan Heta rbeten introducerades uppskattar man att antalet bränder orsakade av brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats minskat med 80 procent och kostnaderna för skador minskat med 75 procent. – Med Brandfarliga Arbeten möter vi upp efterfrågan om en mer anpassad utbildning, berättar Lukas Svärd, vd för SVEBRA utbildningar AB. Många av SVEBRAs medlemmar har önskat en utbildning som tar hänsyn till de unika förhållanden som finns i olika branscher. Därför har vi i samarbete med flera organisationer tagit fram Brandfarliga Arbeten, förklarar Lukas Svärd.

Projektet inleddes med att man lät jurister och andra experter granska lagar, regler, försäkringsvillkor, utbildningsplaner och andra krav som gäller för att säkerhetsställa att utbildningen skulle uppfylla vad som krävs. Arbetsgruppen som tagit fram utbildningen består av experter från flera olika branscher: bygg, tak, lantbruk, maskinentreprenad, industri och brandskydd. Målet var att skapa en relevant, innehållsrik och anpassningsbar utbildning som kan tillämpas och förstås av flera olika yrkesgrupper med olika akgrunder och nationaliteter. Resultatet blev Brandfarliga Arbeten.

Den nya utbildningen presenterades april, nu i augusti har de första utbildningarna genomförts av instruktörer och under hösten blir utbildningar tillgänglig för yrkesverksamma som behöver certifikatet.
– Väldigt länge har det bara funnits en anordnare av denna typ av utbildning, Men nu finns det äntligen ett alternativ. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och på så sätt finns nu ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten. Jag är glad vi kan ge alla yrkesverksamma en utbildning som är anpassad för deras arbetsförhållanden, avslutar Lukas Svärd. ■
Läs artikeln som pdf här.

Björn Mårtenson
Redaktör