Storskaligt brandtest ifrågasätter brandklasser

storskalig 14 april 2015   Ett storskaligt brandtest, Room Corner Test (ISO 9705), arrangerades den 9 oktober 2014 av Fire Safe Europe i Finska statens forskningscentrals (VTT Experts Services) utrymmen. Under testen exponerades fyra isoleringsmaterial för eld under 20 minuter. Materialen som testades var klassificerade i Euroclass E, B-s1,d0 och A1. De uppförde sig mycket olika under testet. Resultatet visar att ett material som erhållit en viss brandklass (Euroclass) i det småskaliga testet SBI (EN13823), vilken i dagsläget används för att klassificera byggmaterial, inte uppfyller de kriterier som gäller för klassen när de testas i en storskalig test som Room Corner Test. Läs hela artikeln här som pdf.

FOTOREPORTAGE: MAURO RONGIONE

 

Kommentarer till det storskaliga brandtestet

(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Brandskyddsföreningen avböjde att kommentera.)

BOVERKET

”Boverket anser det som en brist att det inte finns någon gemensam europeisk standard som reglerar brandsäkerheten i fasader. Vi har påtalat det till EU-kommissionen under många års tid och nu har ett nytt arbete påbörjats med att ta fram en storskalig brandtest för fasader. Tills den finns framme används i de svenska byggreglerna en testmetod som heter SP-brand 105 istället.
Vad det gäller enskilda byggnadsmaterial har Boverket inga synpunkter på vilka material som används så länge de uppfyller funktionskraven i de svenska byggreglerna. Ett sätt att visa att kraven uppfylls för fasader är att göra en provning enligt SP-brand 105.”

ANDERS JOHANSSON
Brandingenjör
Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

IKEM

”Att endast utföra brandtest på olika isoleringsmaterial tillför ingen ny kunskap och säger ingenting om hur en huskonstruktion uppför sig vid en brand. När man gör en brandtest för att visa att man uppfyller brandkraven så är det alltid konstruktioner som testas. I Sverige har Boverket ställt upp funktionskrav på husfasader som måste uppfyllas. För att visa det genomgår hela konstruktionen test enligt SP-fire 105. Om man uppfyller funktionskraven så har man ett tillfredställande brandskydd. Boverkets krav på brandskydd är beroende av byggnadstyp och verksamhet. Därför är till exempel kraven högre på höga byggnader och sjukhus jämfört med enplans lagerlokaler.
Om man anser att Boverkets regler inte ger ett tillräckligt brandskydd bör man där- för argumentera för på vilket sätt reglerna bör skärpas. Att visa att någonting som alla redan vet kan brinna verkligen brinner är inte något som leder framåt. Man borde istället ta ett helhetsgrepp och främja ett effektivt och miljömässigt hållbart byggande”

PONTUS ALM
Ansvarig plastbearbetningsfrågor
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

SPU ISOLERING

”Konferensen och konklusionerna handlar om brandsäkerhet i fasader. Ett Room Cor- ner Test (ISO 9705) har ingenting med fasa- der att göra. Det används för att mäta hur snabbt brand sprids i hörn. Med andra ord visar inte testet någonting om brandsäker- het i fasader. Om man ville testa brand- spridning längs fasader finns i Sverige SP 105 Fire. Att som i detta fall sätta eld på iso- lering utan att ha klätt det med fasadmate- rial har inget värde.
Testet är utfört av Fire Safe Europe. Det är en intresseorganisation som företräder till 90 procent mineralullstillverkare. Där- för, menar vi, är testet vinklat till fördel för mineralullstillverkarna. Att testet utfördes i lokaler hos Finska statens forskningscen- tral, VTT, betyder inte att de står bakom testet. Att dessutom mena att det är ett storskaligt test är felaktigt. Det är betydligt större tester”

KENNETH FINNÄS
VD
SPU Isolering AB
Isoleringsmaterial Brandklass Tid: min/sek
PIR Euroclass E 00.50
EPS Euroclass E 02.27
PIR Euroclass B-s1 d0 11.55
StoneWool Euroclass A1 20.04
De skärpta kraven på byggnaders energieffektivitet har ökat mängden isoleringsmaterial i byggnader. I en ekonomiskt utmanande tid prioriteras ofta mindre kostsamma fasadsystem, men det vore klokt att använda material som är både energieffektiva och brandsäkra.
Juliette Albiac, vd på Fire Safe Europe

Läs hela artikeln här som pdf.

 

Bli den första att kommentera "Storskaligt brandtest ifrågasätter brandklasser"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.