Byggregler


Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…