Flyttbara flerbostadshus i nytt bostadskoncept

17 oktober 2022   Sverige har relativt långa ledtider från inköp av mark, detaljplan, bygglov och projektering. I många fall kan det ta flera år. Rehouse är en uppstickare som bygger på tillfälligt bygglov på mellan tio till femton år och levererar högkvalitativa flerbostadshus på maximalt tio månaders byggtid. Projektet Niwa stod färdigt i Gåsebäcksområdet i Helsingborg lagom till stadsmässan H22.

– Vi tog kontakt med H22 och frågade om de var intresserade av en byggnad med 39 lägenheter i Gåsebäckområdet som skulle kunna fungera som en inspiration under H22 City Expo, berättar Carl Edvall Nicevski, arkitekt och projektutvecklare på Rehouse. Projektet utmynnade i ett bygglov under sommaren 2021 och vi påbörjade montaget i augusti 2021. Under våren 2022 stod de 39 hyresrätterna klara. Dessa kommer förhoppningsvis att följas av en andra etapp under 2023, vilket i så fall ger totalt 78 lägenheter i området.

Byggsystemet är utvecklat för att vara både enkelt att montera och demontera, vilket även gör det återbrukbart. Detta tankesätt frigör också mark genom de tillfälliga byggloven. Husen byggs med stålstomme, som är viktig då materialet inte slår sig, passformen måste hålla både vid montering och demontering. Bjälklagen är i betong med golvvärme, vilket innebär att lägenheterna håller mycket hög standard rakt igenom med fönster som går ner till golven och med hög standard på kök och badrum. Vi pratar alltså om reguljära bostäder och inte om baracker eller paviljonger, som man kanske först tänker på.

Utmanar branschen
– Fabriken ligger i Malaysia. Detta är en kostnadstung satsning och Malaysia är ett bra ställe att prova konceptet på. Vi har sett att det fungerar mycket bra och kommer att fortsätta expandera på flera marknader. Målet är att bostäderna ska hålla 95 procent färdigställandegrad från fabrik, all inredning, ytskikt och installationer är gjorda i fabrik, endast hopkoppling mellan moduler sker

Per Bohlin VD Rehouse och Carl Edvall Nicevski, arkitekt och projektutvecklare på Rehouse. Företaget har fokuserat på flyttbara bostäder och detta hus består av 39 högkvalitativa lägenheter som gränsar till den japanska jrädgården. Bild. Rehouse

på plats. Energimässigt har vi certifierat efter Miljöbyggnad Silver. Det är tjocka ytterväggar och solceller på taken och för uppvärmning har vi bergvärme spetsad med fjärrvärme. 

– Vi vill utmana den befintliga byggbranschen genom att prova nya vägar och visa på att man kan göra saker på ett annorlunda sätt. Det är många yngre och äldre som inte har kapital till en bostadsrätt men vi vill ändå kunna erbjuda människor att få en bra standard, säger Carl Edvall Nicevski.

Har hela värdekedjan
– Vi har själva hela värdekedjan från markförvärv, utveckling, industriell produktion till leverans av bostäder. Vi tillverkar bostäderna i egna fabriker, monterar, äger och förvaltar. Det finns inga avbrott i hela kedjan, beskriver Per Bohlin, VD Rehouse. Med parametrisk design och automatiserad projektering kan vi korta ledtiderna och kontrollera kostnaden genom hela värdekedjan. Vi börjar med arbetet dagen efter beviljat bygglov och arbetar efter Lean produktion i vår fabrik i Malaysia.

Byggindustrin har traditionellt en låg produktivitet jämfört med andra branscher. Nu vill man utmana branschen och då bland annat ha bilindustrin som en förebild som har en industriell produktion. Det finns möjlighet att bygga snabbare och på kortare tid till lägre kostnader utan att göra avkall på design och arkitektur.

Per Bohlin fortsätter – Våra bostäder kan skilja sig från varandra exteriört både när det gäller fasader, taklösningar och former. Sedan har vi interiört en design som vi måste förhålla oss till och där kommer man att känna igen sig. Kommuner har olika behov. Det saknas bostäder och det kan skapa liv på platser som anses vara ”döda” och inte används, med bostäder som då ger liv och trygghet i områden. Vårt syfte är att erbjuda bostäder med tillfälligt bygglov. Tankesättet ger en input för kommunens detaljplaner och husen kan självklart också stå kvar om det finns fördelar med det.

Korta processer ger fördelar
Processerna i Sverige är långa och binder upp mycket kapital. I England ursäktar man sig för en planprocess på sju till nio månader, säger Per. Detta koncept möjliggör att snabbare få bostäder på plats. Och ju fler byggföretag som anammar konceptet desto större arkitektoniska variationer kommer att kunna erbjudas.

– Vi fick bygglov i augusti och det tog tio månader att få huset klart. Det som tagit extra tid är trädgården i Gåsebäck då det har varit viktigt att få till en bra utemiljö. Om vi får genomföra etapp två kommer detta att gå fortare då vi dockar till den färdigställda trädgården. Vi siktar på att då hamna på en byggtid på sex månader, avslutar Per Bohlin     

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist