Ökad andel återbruk med flexibel byggprocess

18 oktober 2022   Byggbranschen står för en stor del av dagens växthusgaser, därför är det viktigt att hitta möjligheter att bygga hus på ett bättre sätt, t.ex. genom att återvinna material från rivningsobjekt. Förskolan Villa Canzonetta är ett projekt där återbruk och cirkulär ekonomi är centralt.

Från traditionell förskola till något nytt
– Vi har gått från vision till att verkligen genomföra något annorlunda, berättar Anna Olsson, projektledare på Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs Stad. Vi har gått direkt från en vision till att praktiskt genomföra projektet och vågat testa utan att lägga massa tid och år på att utreda. 

Det var 2019 som beslutet togs att bygga en förskola som från början var tänkt att bli en vanlig förskola för 120 barn. Arkitekt och byggentreprenör handlades upp i partnering och huset ritades färdigt. Därefter kom tillägget att lyfta innovativa idéer för att kunna presentera förskolan under H22.

Villa Canzonetta är en ny förskola i Helsingborg som till stor del är byggd med återbrukat material. En del av fasaden är i håltegel från ett rivet hus i Drottninghög.

– Jag och entreprenören började fundera åt olika håll och tankarna föll på återbruk. Vi skrev ner en lista på vad vi skulle kunna tänka oss att återbruka. Samtidigt fick jag frågan från Helsingborgshem om jag skulle vilja ha material från ett rivningshus på Drottninghög. Byggnaden hade en fasad av håltegel vilket är skörare än vanligt tegel och som miljonprogrammen ofta byggdes med. Håltegel har tidigare inte ansetts vara återbrukbart. Teglet rensades och på den färdiga förskolan är fasaden in mot gården byggd av det återbrukade teglet. Vi fick blodad tand, berättar Anna Olsson och började inventera allt som skulle rivas i Helsingborg. Vi var på alla i staden för att få in material som skulle slängas.

Återbrukstanken växte
Marksten, dörrar, led-armaturer, köksinredningar, stolpar, lekutrustningar och garageportar som några exempel. Nästa tanke som föddes var att utföra utemiljön med återbruk till hundra procent och inte tillföra något nytillverkat. Vid alla kommunala nybyggnationer ska en procent gå till konstnärlig utsmyckning. En tävling utlystes för att presentera idéer av konst skapat av återbruk. Plåten från en fläkt och gamla diskbänkar blev ett fint konstverk. Man har varit noga med att ta med barnperspektivet i projektet. Det har också varit viktigt att förmedla husets och byggnadsmaterialens historik.

Villa Canzonetta under byggstadiet. Den ursprungliga arkitekturen finns kvar inget har förändrats förutom materialvalet.

– Vi funderade över hur vi skulle förmedla detta till barnen på bästa sätt och det bestämdes att jag skulle skriva en barnbok. Boken börjar med att beskriva platsens ursprung. På platsen låg tidigare ett hus från 1864 som hette Villa Canzonetta, – byggt av Sveriges första utrikeskorrespondent Oscar Patrik Sturzen-Becker – så till och med namnet är återbrukat. Boken beskriver bland annat tegelstenarnas väg till den nya förskolan och är rikt illustrerad. Detta är också ett sätt att befästa projektet så att det inte glöms bort, säger Anna Olsson.

Ambitionerna har vuxit
Förskolan kunde uppföras i enlighet med ursprungsritningen. Grunden och stommen är inte återbrukad och ej heller viss inredning, men hela utemiljön är återbrukad och arbetsplatsen planerades noga för att bevara växtligheten och lekplatsen är anlagd med hjälp av naturens egna material. Två förråd var inritade från början, ett av dem är utbytt mot en container som man kom över och som har fått sedumtak. Uppfinningsrikedomen har varit viktig i projektet.

– Under hösten 2021 blev förskolan Villa Canzonetta en del av ett EU-projekt under Circular Builders tillsammans med Danmark. Ett danskt filmteam har följt delar av processen. Även en fotograf anlitad av Helsingborgs stad har följt hela processen. Det är mycket roligt och barnen har även skrivit en sång om projektet. I december 2022 står förskolan klar och verksamheten öppnar i januari 2023. Alla ambitioner är viktiga och man kan mycket väl ha en låg ambition från början om återbruk, som sedan växer, samtidigt behöver det inte vara allt eller inget. Lite återbruk är bättre än inget återbruk, avslutar Anna Olsson.

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist