Första anläggningsprojektet med miljöcertifieringen Ceequal

Den aktiva roll som en totalentreprenad ger NCC skapade en femte unik egenskap hos projektet. Byggandet av Rotebrobroarna är det första anläggningsprojekt i Sverige som inlett en miljöcertifiering med det brittiska systemet Ceequal. Läs hela artikeln här som pdf. 

Året var 2011 och NCC miljöcertifierade redan nybyggda hus med system som Miljöbyggnad, Breeam och Leed. Vid den här tiden fanns det inte ett enda certifierat anläggningsprojekt i Sverige.

NCC hade under några år undersökt möjligheterna att även miljöcertifiera sitt anläggningsbyggande. Bygget av Rotebro-broarna skulle precis börja och blev ett perfekt projekt inleda arbetet med. Trafikverket gillade idén och gick in med en del av finansieringen.

– Vår ambition i det här projektet har inte varit att minska miljöpåverkan utan att belysa och verifiera det vi redan gör på ett bättre sätt. Certifieringen ger en bra återkoppling på hur långt vi kommit med att miljöanpassa anläggningsbyggandet och hur vi kan bli ännu bättre, säger Susanne Ekosander, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på NCC Construction.

Ceequal-systemet används internationellt och granskas av en tredje part. Det innebär att miljöprestandan i Rotebro-projektet kan jämföras objektivt med ett liknande brobygge i exempelvis Abu Dhabi.

Startpunkten för arbetet med Ceequal var ett seminarium om miljöcertifiering av anläggningsbyggande som NCC arrangerade våren 2011.

Susanne Ekosander fastnade för det brittiska systemet Ceequal eftersom det skulle användas till att certifiera allt nytt som byggdes inför OS i London år 2012. Det skulle ge certifieringen uppmärksamhet och sprida intresset i branschen. Men OS-certifieringarna drog ut på tiden och fick ingen större publicitet.

rotebro_6

Susanne Ekosander, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på NCC Construction

Trots det nappade Trafikverket på att medfinansiera en certifiering även för projekteringsdelen. Det innebar att certifieringen blir fullständig, en så kallat ”whole award”. Själva certifieringen och tredjepartskontrollen kostade ungefär 140 000 kronor. Men det omfattade inte de många timmar arbetstid som NCC lagt ner på certifieringen.

– Men det har gett oss värdefulla erfarenheter och kunskap som vi har nytta av på längre sikt. Vi vill certifiera många fler projekt, säger hon.

NCC blev först med att inleda en Ceequal-certifiering. Men eftersom broprojektet tar fyra år att genomföra har ett par andra företag hunnit före med att slutföra en certifiering.

Rotebro-broarna kommer sannolikt att nå certifieringsnivån ”very good”, vilket motsvarar en fyra på en femgradig skala. Dokumentationen kommer att göra det tydligt hur NCC kan förbättra miljöprestandan hos nästa projekt samt göra det möjligt att beräkna vad detta kostar.

– Vi vill minska miljöpåverkan ytterligare men vi kan inte göra det gratis. Beställaren måste vilja betala för det, säger Susanne Ekosander.

Hon betonar att det varit lätt att jobba med certifieringen av broprojektet eftersom arbetet legat så nära NCCs ambitioner, det har hela tiden funnits ett intresse för Ceequal-certifieringen på företaget. Projektet fick även Svenska Betongföreningens miljöpris år 2013.

Läs hela artikeln här som pdf. 

FAKTARUTA

Brobygget unikt på fem sätt

 1. Alla sex filer är öppna för trafik under nästan hela byggtiden, med undantag för de två dygn det tar att skjuta den östra bron på plats i sitt permanenta läge samt ytterligare arbeten som tar några få dagar.
 2. Förflyttning i sidled av en 310 meter långa och 6 362 ton tung broöverbyggnad.
 3. Lansering av Sveriges första säkerhetsräcke H4, vilket utvecklats av NCC för projektet.
 4. Rivning av broar över ett trafikerat järnvägsspår.
 5. Första anläggningsprojektet som inlett en miljöcertifiering i Sverige.

Rotebro-bygget i 10 punkter

 1. Parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar under broarna flyttades
 2. Ledningar och rör som fanns i marken och som var dragna under broarna flyttades: elkabel, optisk kabel, vatten- och avloppsrör samt fjärrvärme.
 3. Nya östra bron byggs i ett tillfälligt läge öster om den befintliga östra bron.
 4. Norrgående trafiken leds om från den gamla till den nya östra bron.
 5. Södergående trafiken leds om från den gamla västra bron till den gamla östra bron.
 6. Västra bron rivs och en ny byggs upp i sitt permanenta läge.
 7. Södergående trafiken leds om från den gamla östra bron till den nya västra bron.
 8. Gamla östra bron rivs och nya brofundament och brostöd (pelare) byggs på samma plats.
 9. Östra broöverbyggnaden skjuts i sidled från sin temporära plats till sin permanenta. Både norr- och södergående trafik får under tiden samsas om fyra tillfälliga körfält på den västra bron.
 10. Ungefär två dygn senare kan den norrgående trafiken ledas om till den nya östra bron, nu i sitt permanenta läge.

Bro av både stål och betong

Uppdragsgivare: Trafikverket
Entreprenadform: totalentreprenad
Byggtid: 2011-2015
Kontraktssumma: 325 MSEK
Brotyp: samverkansbro
Var: E4:an förbi Rotebro i Sollentuna kommun
Fundament och brostöd: betong
Broöverbyggnader: stålbalkar med betongöverbyggnad, beläggning av asfalt
En broöverbyggnad väger 6 362 ton och är 310 meter lång

Bli den första att kommentera "Första anläggningsprojektet med miljöcertifieringen Ceequal"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.