Fasad

ROT i miljonprogrammet

Oktober 25, 2015 Hållbar utveckling av de stora bostadsbestånden som byggdes för femtio år…