Världens första Svanenmärkta plastgolv

iD Revolution är ett plastgolv i plankformat (s.k. LVT-golv) som har en unik sammansättning med 24 % återvunnen plast från gamla bilrutor och kasserade säkerhetsglas från byggnader, 11 % biobaserad polymer och 49 % kalk, ett mineral som det finns gott om i naturen. Den innehåller varken ftalater eller PVC utan består istället av PVB, en polymer som finns i glasrutor för att förhindra att glaset splittras om det går sönder. iD Revolution blir därför det första plastgolvet i världen som klarat kraven för en Svanenmärkning. Det är även det första plastgolvet i plankformat (s.k. LVT-golv) som är Cradle to Cradle certifierat på Guld-nivå.
www.tarkett.com