Lättbyggnadsbyggkoncept anpassat för skolor

Masonite Beams presenterar nu MFB Skolkoncept – en lösning som erbjuder flexibelt, hållbart och cirkulärt skolbyggande.Grunden i konceptet är anpassningsbara byggelement, skräddarsydda för olika typer av skolbyggnader. Kärnan utgörs av Masonite Beams lättbalkar, som ersätter massiva träbalkar i såväl tak som väggar och golvbjälklag.MFB Skolkoncept erbjuder både plan- och volymelement, vilket möjliggör kreativa designlösningar i kombination med korta byggtider. Den lätta och smarta konstruktionen innebär enklare installationsjobb, möjlighet till påbyggnation och smidig anpassning till skolvärldens högt ställda akustik- och brandsäkerhetskrav.
Källa: Masonite Beams