Återanvänd krossad betong som ballastmaterial

Heidelberg Materials lanserar nu ett nytt produktsortiment, BIO Recycle (BIO R), där krossad betong återanvänds som ballastmaterial i stället för jungfruligt material.

Inom BIO R finns tre nivåer med olika procentandel återvunnen ballast. Nivåerna definierar maxgränsen för återvunnen ballast utifrån givet användningsområde och exponeringsklass.

I vissa fall kan hela 25 procent återvunnen ballast av den totala ballastmängden användas. I alla konstruktionsdelar tillåter gällande regelverk idag 5 procent.

Betongen som i dag används i BIO R är returbetong som krossas och blir till återvunnen betongballast (ÅVB), men på sikt kan det handla om att återanvända hela betongkonstruktioner skriver Heidelberg Materials i ett pressmeddelande.