Nytt liv åt återvunnen färg!

 

Januari 2024  Nu lanserar Nordsjö, som en del av sitt pågående engagemang för att minska färgers påverkan på miljön, en helmatt vägg- och takfärg med hela 35 procent återvunnen färg.
Nordsjö EvolveRecycled är utvecklad i samarbete med färgåtervinningsföretaget InterCheM, som tar hand om och bearbetar färg från färgburkar som konsumenter lämnat in till återvinningscentraler. Förenklat filtreras och omarbetas den återvunna färgen innan den blandas med nyproducerad färg. I samband med detta genomgår Nordsjö EvolveRecycled omfattande tester, vilket säkerställer att varje burk som säljs håller rätt och hög kvalitet. Med detta har man minskat koldioxidavtrycket för Nordsjö EvolveRecycled med 21 procent och även minskat mängden färg som går till spillo och deponeras. Nordsjö EvolveRecycled finns tillgängligt från slutet av januari2024. Källa: Nordsjö