Redaktionellt

Få-ordning-2-HB2304

Boverkets rapport visar att de totala åtgärdskostnaderna
för fel, brister och skador uppskattas
uppgå till 7–11 procent av produktionskostnaden.