Energisparande golvbrunn

 

April 2024   Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. Tekniken finns integrerad i duschgolvbrunnen och ersätter således den traditionella golvbrunnen. I golvbrunnen leds använt duschvatten genom en högeffektiv värmeväxlare innan det spolas ut i avloppet. Där överförs värmen till duschens inkommande kallvatten vilket innebär att betydligt mindre andel hetvatten behöver tillföras för att uppnå en behaglig duschtemperatur. På så vis sparas stora mängder energi, Enduce golvbrunn återvinner upp till 75 procent av värmen. Källa: Enduce