Om SBR

SBR ­– Vår kunskap – er trygghet!

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. Vision: “SBR – en ledande aktör i hållbart samhällsbyggande” SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Vi främjar också kontakter, erfarenhetsutbyte och nätverkande ingenjörer emellan samt erbjuder en rad medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar. Förbundet bildades 1951 och har idag drygt 3 000 medlemmar. Det finns 15 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.

SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Ingenjörsförbundet, Svenska Teknik&Designföretagen samt Arkitektservice. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC.

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19, 1 tr
117 34 Stockholm

Besöksadress: Hornsbruksgatan 19, 1 tr
Tfn: 08-462 17 90