Tak och Fasad
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGARENSå bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…