TEMA: Byggmetoder




MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN







Bygga hus av lera

När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med väggar uppförda av…