TEMA: Fastighet och Cirkulär ekonomi
ANNONS
Lättbetongblocken bygger en ny framtid för tunnbinderiet
På Thorslundkagge byggs det väggar som kommer öppna nya dörrar för det sörmländska tunnbinderiet. De brandsäkra byggstenarna i lättbetong skapar snabbt och smidigt rum för fler besökare.

MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN

Myresjöhusmålet

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD,…

Bygga hus av lera

När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med väggar uppförda av…Att nytänka betongen

Privat villa i Guimaraes, Portugal Hur utnyttjar vi de resurser vi har att tillgå?…
ROT i miljonprogrammet

Oktober 25, 2015 Hållbar utveckling av de stora bostadsbestånden som byggdes för femtio år…