Anläggning
MER LÄSNING FRÅN HUSBYGGAREN


Det nya träbyggandet

 14 oktober 2016  Träbyggandet har historiskt sett präglats av stockens och brädans proportioner. Liggtimmertekniken…Brandskydd för modulhus

Maj 2, 2016  Att uppfylla brandskyddskraven i BBR för modulhus innebär ofta större utmaningar…Så bestäms brandmotståndet

En byggnadsdels brandmotstånd betyder att konstruktionen uppfyller uppställda kriterier under ett visst tidsintervall under…