Entreprenadbesiktningsman-ett härligt yrke men det behövs fler kvinnor

9 november 2021    På söder i Stockholm invid Zinkendam uppför CA fastigheter ett brf bostadshus på 19 våningar. Det drar sig mot projektavslut och inflyttning i lägenheterna ska ske redan inom ett par veckor. CA fastigheter har anlitat SBR ingenjören Erika Lindberg som entreprenadbesiktningsman och Husbyggaren följer med under eftermiddagen på en förbesiktning. Vi ska bland annat komma att prata om yrket och behovet av fler kvinnor i samhällsbyggnadsbranschen, inte minst inom besiktning.

Vi ses på restaurang Zinkadus i utkanten av Tantolunden för lunch och ett förprat inför eftermiddagens besiktning. Erika är först på plats har beställt dagens lunch och hittat ett bord lite avsides. Vid bordet intill sitter två projektkollegor och Erika presenterar oss snabbt och familjärt. – Vi sitter själva nu, så att vi hinner prata lite innan besiktningen drar igång, jag kommer inte kunna prata så mycket med dig under besiktningen, jag behöver ha fullt fokus på själva besiktningen, säger Erika. Jag lovar henne att vara ”som en fluga” på väggen. Erika har arbetat som besiktningsman i det egna företaget Sorunda Byggkonsult i snart femton år.

Efter examen på den då fyraåriga tekniska gymnasieutbildningen började Erika på ett arkitektkontor med projektering. Lusten att möta verkligheten tog överhanden och efter två år med projektering började Erika på Reinhold bygg i Stockholm. Arbetsledning, inköpare och projektingenjör var de första tjänsterna som senare ledde vidare till rollen som projektchef. Reinhold bygg införlivades i Skanskakoncernen och Erika jobbade nu på ett av landets största byggföretag. Efter många år som projektchef började funderingar på vad nästa steg i karriären skull vara. Att vara kvar på det stora byggföretaget pekade mot större projekt med en mer administrativ roll och mindre tid ute i byggprojekten och produktionen. Efter drygt tjugo års anställning hos byggentreprenören började tankar på att bli konsult och besiktningsman ta form.

Att starta upp en egen byggkonsultverksamhet innebar förstås en del osäkerhet. Att gå från det stora företaget med alla kollegor och de resurser som finns där till att bli egenföretagare. Genom en kollega på Skanska som var medlem i SBR Byggingenjörerna kände hon till yrkesorganisationen och kom fram till att ett medlemskap skulle vara ett stöd och tillgång i rollen som byggkonsult.
– Jag har haft mycket nytta och glädje av SBR, de erbjuder bra och prisvärda försäkringar, juridisk rådgivning och har bra kurser. Genom SBR har jag byggt ut mitt yrkesnätverk. Vi ses på intressanta medlemsträffar med föredrag och studiebesök. I specialistgrupper för t.ex. oss besiktningsmän, kontrollansvariga eller projektledare kan vi träffas och utbyta erfarenheter inom vår specialitet. Jag har tidigare suttit i Stockholmsavdelningens styrelse och nu är jag engagerad i styrelsen för SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktning berättar Erika.

Jobbet som besiktningsman är självständigt något hon uppskattar.
– Du får träffa och bekanta dig med många olika företag och företagskulturer. Varierande projekttider ger omväxling. Jag har oftast ett större projekt som kan löpa under ett halvår eller upp till flera år, parallellt med många kortare uppdrag. Det är hyfsat lättplanerat jämfört med t.ex. ett projektledaruppdrag fortsätter Erika.

Efter lunch lämnar vi Tantolunden och korsar Ringvägen till utvecklingsprojektet kvarteret Tobaksmonopolet invid Zinkensdamm och Tanto. Erika ska utföra en förbesiktning av två källarplan i Brf Strato. Just Strato är ett nitton våningar högt bostadshus som reser sig högt över grannbyggnaderna och utgör en tydlig markering i Södermalms silhuett.

De två källarplanen består bl.a av övernattningslägenheter, tvättstugor, källarförråd samt teknik- och driftsrum. Inflyttningen för de första lägenhetsägarna närmar sig och alla i besiktningsgruppen verkar angelägna om att noggrant kontrollera om allt är rätt utfört och att upptäcka och notera de fel som föreligger. Det mesta som noteras är ytskiktsskador. Felplacerade borrhål i väggar och tak samt genomföringar som stod öppna noterades i besiktningsunderlaget. Erika för gruppen som idag bestod av platschefen Anders Wennersten, projektingenjören Julia Andersson båda på byggentreprenören Zengun, projektledaren och CA fastigheters representant Staffan Broberg, konsult från Projektledarhuset i Stockholm, smidigt framåt.

Det är påtagligt att gruppen har ett gemensamt mål, att byggnaden ska vara i rätt skick vid överlämnandet. Erika berättar att det är så det fungerar när gruppen består av professionella parter. Det kanske inte alltid som entreprenör och beställare har samma uppfattning och där kan en erfaren besiktningsman lösa upp frågeställningen på plats, men för det mesta vet respektive part vad som gäller. Som besiktningsman behöver du ha teknisk kompetens inom ditt fackområde, ha koll på boverkets byggregler, AMA och ha god kunskap inom entreprenadjuridik berättar Erika.

Denna eftermiddag flyter som sagt på utan friktion mellan besiktningsgruppens medlemmar men i enstaka fall kan det vara nödvändigt att konsultera jurister för att reda ut vad som gäller i särskilt kinkig fråga. Utföranden ska förstås ske enligt bygghandlingar och en förutsättning för en effektiv besiktning är att bygghandlingarna är korrekta, uppdaterade och tillgängliga. Gruppen besiktigar två gäst- övernattningsrum där fall i dusch självklart kontrolleras. Brister som omålade spikhål i golvlister och någon täckskiva saknas noteras. Ett missförstånd som hur barnvagnsrummets golv och väggar ska ytbehandlas och avviker från handlingar kommer man överens på plats hur det skulle lösas.

– Förutom kunskap om regelverk så behöver vi vara systematiska och noggranna vid besiktningens genomförande, det gäller också för hanteringen av bilagor och i utlåtanden, avslutar Erika.

Klockan har slagit 16:30 och vi tar oss tillbaka till platskontoret för att snabbt summera dagen. Imorgon väntar besiktning av hisshallar, trapphus och entréplan för besiktningsgruppen.

Arbetsmarknaden
Alltsedan Erika började som byggkonsult 2007 har arbetsmarknaden för besiktningsmän varit god. Även då ekonomin svajat till som under 2008 och nu vid inledningen av pandemin så har inflödet av besiktningsuppdrag varit stabilt. Erika funder lite kring detta och tänker att besiktningen planeras långt i förväg och påverkas sent i en konjunkturnedgång. Medelåldern är relativt hög vilket innebär att det behövs fyllas på med nya och yngre förmågor konstaterar hon. Vi samtalar också om att det ute i projekten är så få kvinnor, att det är en idag mansdominerad yrkesplats. På frågan, om det finns något i besiktningsmannayrket som särskilt kan tilltala kvinnor svarar Erika direkt att det förmodligen är samma saker som tilltalar och intresserar män. Hon lägger till att det självklart gäller att bryta mönster och tänka utanför boxen, branschen och vi som arbetar måste hänga med. Det är klart att jag som kvinna i en mansdominerad bransch sticker ut, man märks och på så sätt vill jag gärna vara förebild för andra kvinnor.

Besiktningsman förresten, kan det vara dags att hitta en mer neutral benämning på yrket?

Björn Mårtenson
Redaktör

 

Fler kvinnor behövs
Byggbranschen aktörer är överens om att fler kvinnor behövs i branschen. Regeringen satte i mars 2018 upp ett mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Idag,2020, ligger andelen kvinnor på cirka 11 procent med en tillväxt takt på 0,21 procentenheter per år de senaste 10 åren. Alldeles för lågt, larmade branschorganisationen Byggföretagen om våren 2021. Det ser förstås olika ut i olika delar av byggsektorn och andelen kvinnor är högre på tjänstemannasidan än i produktionen. Enligt statistik från Skolverket är andelen kvinnor på bygg- och anläggningsprogrammet stabilt kring 10 procent sedan 2008. Andelen är betydligt högre på högskoleingenjörsutbildningen och bygginriktade civilingenjörs-utbildningar, 2018 var andelen kvinnliga studenter 30 respektive 46 procent.