Bekymmersfritt boende i trä

Arkitekt- och byggnadsföretaget F O Peterson & Söner fick för cirka tio år sedan av Göteborgs stad en markanvisning i Östra Kålltorp. Läget är vackert alldeles intill Renströmska parken. Valet blev att bygga genomgående i trä och låta byggnaden naturligt smälta in i angränsade skogsparti, projektet Träkronan var fött.

Bostadsrättsföreningen Träkronan är ett flerbostadshus i ett spännande område och i en genuin kvartersmiljö med närhet till det mesta. Lägenheterna har öppna och luftiga planlösningar med stora balkonger och en gemensam gård för umgänge. Här ligger också en bit bort friluftsområdet Delsjön och Delsjöns golfbana.

Träbyggnad kändes självklart
– Vi började med att projektera och planera för området under 2018, berättar Henric Wahlström, projektchef på F O Peterson & Söner Byggnads AB. Anledningen till att valet föll på att bygga i trä handlade om att vår VD Jonas Steen tyckte att det var självklart att i detta område bygga i trä med tanke på att skogen ligger så nära inpå. Hela stommen och ytterväggarna är uppbyggda av KLT, korslimmat trä. Betongen i huset finns i grundläggningen och i entréplan i övrigt är allt i trä.

Byggnaden består av tre förskjutna huskroppar som sitter ihop. Genom förskjutningen uppstår känslan av flera hus. Det finns tre trappuppgångar med tillhörande hissar och husen är på mellan sju och åtta våningar. Sammanlagt handlar det om 59 lägenheter samt en övernattningslägenhet och en gemensamhetslokal. Merparten av lägenheterna har balkonger eller uteplatser, ett flertal har dubbla balkonger med en fin utsikt. En gemensam gård vetter mot kullen och den prunkande vegetationen.

Trä från insidan och ut
– I maj månad hade vi två tredjedelar av stommen färdig och räknar med att bli klara till sommaren och då också ta ner tornkranen och det blir skönt, säger Anton Svensson, projektledare på F O Peterson & Söner. När valet väl var taget att bygga i KLT föll leverantörsvalet på Martinson som har varit med i projektet från början. Vid årsskiftet 2021/2022 kom de första KLT-elementen.

De rumsavskiljande väggarna invändigt i lägenheterna är både i KLT och i gips på stålreglar. För att få känslan av att man bor i ett trähus har man valt att exponera vissa väggar i merparten av lägenheterna. Bjälklagets konstruktion består av prefabricerade KLT-bjälklag samt ett golv anpassat för att klara akustiken och få utrymme för alla installationer. Här valdes ett överliggande golvsystem från Granab som är uppbyggt med skenor som ger installationsutrymme och samtidigt isoleras för akustiken. På skenorna ligger det golvspån samt två lager gips. Till sist läggs parketten som ett fint ytskikt.

Brand, akustik och fukt är viktiga frågor
– Trä är inte så brandfarligt som många tror, säger Anton Svensson. Detta trä är mycket kompakt, men vi klär det ändå med brandgips för att klara brandkraven. Det korslimmade trät ligger i lameller och i detta projekt i fem olika korsvisa lager. Korslimmat trä är verkligen på tapeten nu och det skrivs en hel del om det. Det finns olika metoder av brandskydd att välja mellan här har vi valt gips, ett alternativ är att sprinkla hela byggnaden.

Förutom brand är akustik och fukt också viktiga frågor. De kräver andra lösningar än betong.

Det får inte finnas några stumma infästningar som för ljud mellan lägenheterna och de allmänna utrymmena. Det löser man genom sylodyn och gummimattor som placeras i infästningarna. Nästa fråga är fukt.

– Trä är ett organiskt material och det har vi tagit i beaktande. För att eliminera fukten har vi tidigt samlat in vatten, antingen genom dammsugning eller skrapat bort vattnet för att ingen fukt ska ligga någon längre tid på bjälklagen. Det har gått mycket bra, vi har ingen påväxt. Trä torkar dessutom snabbt ut, betong har en längre uttorkningstid.

En trälåda
Klimatskalet är i princip en trälåda vars stomme består av KLT. På insidan kläs den med ett brandgips och på utsidan kläs den med 250 mm stenull och en träpanel. Mellan träpanelen och isoleringen finns en vindskyddsduk och en luftspalt. Allt material i fasaden ska vara brandsäkert och kravet som fasaden uppfyller är Sp fire 105. Taket består av prefabricerade element från Lättelement. De kommer som block med färdig papp. På plats behöver man bara svetsa ihop pappen och bandtäcka taket samt gipsa insidan.

– Både trapphusen och hisschakten är också i KLT. I övrigt när det gäller installationerna är det ingen skillnad mot traditionella hus med betong och stålkonstruktioner. För uppvärmning har vi valt fjärrvärme och en luftvärmepump. Vi följer Miljöbyggnad Silver och arbetar efter högre krav än BBR samtidigt som vi följer Miljöanpassat Byggande som Göteborgs stad har som mål, berättar Anton Svensson. Inflyttningen beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist