Umeå satsar på trä

18 april 2023   Umeå är en stad som sticker ut genom sina satsningar på träbyggnationer. Embla 5 ligger centralt i Umeå och består av en ursprunglig byggnad på fyra befintliga våningar från 70-talet och som nu har fått en påbyggnad på tre våningar i limträmoduler. Intill har en ny träbyggnad i 7 våningsplan i trä för kontor byggts till på 3500 kvadratmeter.

– Vi har hållit på med påbyggnader i trä sedan 1990-talet, berättar Anders Lindgren VD, AR-Bygg AB som är Umehems byggföretag. Vi halkade därmed tidigt in på moduler i trä och började med att bygga på en våning. Det utökades på miljonprogrammen, som ofta har en stadig stomme i betong, med ytterligare våningsplan som utmynnade i fler bostäder och fler kontorsmöjligheter. Kring 2001 började vi nyttja byggtält som är en grundförutsättning för att hålla tort, då man vid påbyggnader river bort det befintliga taket.

Projektet Embla 5 delades upp i två etapper där den första etappen handlade om påbyggnaden på tre våningar, samtidigt inleddes arbetet med etapp två som består av en sju våningar hög utbyggnad i trä för kontor. Totalt handlar allt om 7000 kvadratmeter kontorsyta. Både påbyggnaden och det intilliggande huset präglas genomgående av trä. Trä är mycket lättare än andra byggmaterial, som stål och betong, och är mycket starkt i förhållande till sin vikt. Installationer är också enklare att göra i trä.

Goda miljövärden
– En av de viktigaste faktorerna för Umehems val av trä är de goda miljövärdena som materialet visar upp.  Det är en förnybar resurs och förädlingsprocessen till färdigt byggmaterial kräver förhållandevis lite energi, säger Anders Lindgren. Dessutom bidrar kollagringseffekter och energiåtervinningsmöjligheter till att träbyggandets klimatpåverkan är positiv eller försumbart negativ. Den höga prefabriceringsgraden innebär också att byggtiden kortas. När man ser på viktskillnaden mellan trä jämfört med betong, förstår man vilka lösningar som är möjliga. Däremot är trä inte självklart i alla lägen. Man kan i vissa fall även använda stålbalkar som har en mindre byggvolym.

– Det vi också tidigt fokuserat på är nödvändigheten att bygga torrt genom att använda väderskydd. Det går inte att riva bort taket med tanke på människor som vistas där. Fukt bör man självklart undvika. Vi har använt byggtält som är öppningsbara i hela husets längdriktning. Då kan man på klassiskt sätt också använda byggkranar. Det säkerställer samtidigt byggnadens kvalitet och även arbetsmiljön för snickarna som blir betydligt säkrare. Det blir bland annat mindre risk för halka, varmare och man undviker blåsten.

Fördelar med trä
– Informationen är en annan viktig fråga. Kontinuerliga kontakter med beställare och hyresvärd och de hyresgäster som bor i huset är viktigt. Det är A och O för att få en jordnära relation och att bygga vidare på. Hälsosäkerheten är en annan viktig fråga, att säkerställa ventilationen genom olika lösningar. Umehem har många års erfarenhet och då har vi också lärt oss mycket säger Anders Lindgren.

– Det finns många fördelar med att arbeta med en torr produkt. Den blir lätt formbar och man når stor precision när modulerna är anpassade. Det går dock inte lika snabbt att bygga trähus som betonghus. Det viktiga är ändå att tänka långsiktigt och bygga rätt inför framtiden. Och trä är definitivt lika hållbart som betong, säger Anders Lindgren.

En påbyggnad bör inte se för stor ut och för att åstadkomma detta på Embla 5 tog man bort 1,5 meter breda tegelfriser av den befintliga tegelfasaden och genom att göra nya friser med den nya träfasaden som då bildades en samhörighet och en fin övergång. Fasaden blev erkänt välutformad och anses som ett sevärt hus i dag.

Tid för sunt förnuft
 – Man ser alltför många projekt idag där man färdigställer mycket innan fasad/yttertak är helt klara. Allt måste ha sin tid för att bli bra. I dag forcerar samhället och man prioriterar ofta tid före sundhet, säger Anders Lindgren. Det finns en stor utvecklingspotential i trä. Det handlar om ljudtester, volymtester och att synliggöra träet och få bort gipset. Om vi backar hundra år tillbaka fanns det bara trä- och timmerhus och man lyfte fram träet både i trapphus och på balkonger. Det är viktigt att hitta gränserna och en utveckling som man kan spinna vidare på.

 –Vi vill minska påklädningsmaterial och miljöbelastningen och det viktiga är att fortsätta utvecklingen, och potentialen är enorm. Det roliga är just utvecklingen i projekten och det är viktigt för alla att vi tar med oss erfarenheten vi  har och tar steg för steg framåt samtidigt, avslutar Anders Lindgren.               

Marie Louise Aaröe

Frilansjournalist