Nytt auktorisationssystem för byggnadsplåt

För ett år sedan lanserade Plåt & Ventföretagen ett auktorisationssystem för byggnadsplåt. Ett system som fungerar som en kvalitetsstämpel och som har fått bra respons hos medlemmar och hos uppdragsgivare i bygg- och fastighetsbranschen. Läs artikeln som pdf.

Sedan början av 2017 har plåtslageribranschen en egen auktorisation för byggnadsplåt. Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för auktorisation Byggplåt menar att en auktorisation både är efterlängtad och oerhört viktig för att bidra till att höja branschens status och skapa förtroende och trygghet hos beställarna.

– Vi måste höja ribban i vår bransch och kunna visa att duktiga, pålitliga plåtslagare jobbar på ett visst sätt. En beställare ska kunna skilja en bra plåtslagare från en dålig och veta att de anlitar ett kunnigt företag. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel helt enkelt, säger Rickard Lindskog och tillägger att det är allt mer viktigt ur ett konkurrensperspektiv att kunna visa upp att man är auktoriserad, till exempel i upphandlingar.

Tanken med auktorisationen är att sätta fokus på utförandedel och projektledning. Företaget ska ha en tydlig projektstruktur, därför inleds vägen mot auktorisation med en utbildning för arbetsledningen. Utbildningen går igenom teorikunskap kring anbud, rutiner och hela kedjan från anbud till avlämning av entreprenaden. För att kunna göra väl fungerande arbetsberedningar får företaget tillgång till ett webbverktyg som bland annat består av instruktioner och mallar för projektstyrning, med information om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

När företaget väl är auktoriserat får det också tillgång till fördjupningsinstruktioner. Dessa är en sammanställning av regler gällande byggnadsplåt i AMA Hus. Här finns olika delmoment beskrivna, samt hur de ska hanteras och tolkas. Därigenom kan arbetsledningen ta fram konkreta instruktioner för hur arbetet ska utföras för respektive projekt.

– Dessutom finns här foton från viktiga exempel-case, 3D-illustrationer med mera. Verktyget är utformat för alla led i processen, framförallt för att förbättra kommunikationen mellan arbetsledning och de plåtslagare som utför jobbet i fråga, säger Rickard Lindskog.

– Auktorisationen är i hög grad till för beställarna. Den ska inge förtroende, höja kvaliteten på jobben och minska antalet fel. Följer man stegen i auktorisationens material så kommer antalet slarvfel och klagomål från kunder att minska. Det finns mycket att tjäna på att minimera felen, bland annat påverkar det lönsamheten positivt, säger Rickard.

Medlemsföretaget Ahlins Plåt i Stockholm är glada för att ha fått sin auktorisation för byggnadsplåt och använder flitigt det tillhörande materialet.

– Auktorisationen är en bra grej för att höja kvaliteten och medvetenheten. Framförallt är det arbetsberedningsverktyget, som man får tillgång till efter auktorisationen, som vi använder, säger Leif Pettersson, vd på Ahlins Plåt.

De dokument som hör till auktorisationen används alltid i samband med att Ahlins påbörjar ett jobb och gör i ordning pärmarna för uppdraget. Därefter är det plåtslagarnas uppgift att följa planeringen och att utvärdera, berättar Leif och tillägger att det inte är särskilt jobbigt att auktorisera företaget, men att det ger många fördelar.

– Om alla plåtslagerier gjorde detta och arbetade med materialet som hör till, så skulle kvaliteten i hela plåtslageribranschen öka eftersom auktorisationen ger ett bra ledningssystem samt ordning  och reda i alla dokument som krävs.

Tomas Skagerlind
Plåt och Ventföretagen