FRAMTIDENS KONTOR

Text: Annika Wihlborg Foto: NCC Property Development

Allt fler kontorshyresgäster har blivit mer medvetna om vikten av att investera i riktigt bra och genomtänkta kontorslokaler. Frågor som var kontoret ska ligga och hur det ska vara utformat har blivit en del av personalpolitiken, inte minst sedan kontoret alltmer utvecklats till en fysisk manifestation av ett företags varumärke. Kontoret har på senare år blivit ett allt viktigare verktyg i arbetet med att attrahera talanger och vara en att- raktiv arbetsgivare, säger Marcus Sandahl, försäljningschef på NCC Property Development, som arbetar med att utveckla framtidens kontor.

MER SAMUTNYTTJANDE AV KONTORSLOKALER
En övergripande trend är att arbetsgivare lägger mer energi på att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil. Marcus Sandahl har exempelvis noterat att många som söker jobb funderar kring faktorer som om det finns grönområden nära kontoret för löpning eller walk & talks, om det finns ett bra utbud av lunchrestauranger i närheten samt närhet till service och kommunikationer. I en tidspressad vardag blir närheten till exempelvis gym, kollektivtrafik och service för dagliga ärenden allt viktigare.

Tydliga och långsiktiga samhällstrender som socialt ansvarstagande och hållbarhetsfokus går förstås igen även när nya kontor planeras och inreds.
– En långsiktig trend som definitivt ser ut att hålla i sig är hållbarhet. Någon form av miljömärkning betraktas numera i princip som en hygienfaktor, åtminstone i nybyggda kontorsfastigheter. Många företag
vill dessutom kunna kombinera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett exempel på social hållbarhet utifrån ett kontorsperspektiv är att en växande grupp företag funderar kring hur de kan optimera
nyttjandet av deras lokaler genom att exempelvis erbjuda ideella organisationer att använda lokalerna på kvällstid, säger Marcus Sandahl.

UTOMHUSMILJÖER INTEGRERAS I KONTORET
Ytterligare en trend är att nyttja kontorsfastig-heternas tak på smarta sätt, exempelvis genom att skapa ett utekontor som kan användas när vädret tillåter eller att inreda ytor för möten, umgänge och gemensamma aktiviteter på taken, ett utrymme som tidigare ofta förblev outnyttjat. Enligt Marcus Sandahl resonerar allt fler kontorshyresgäster i termer av vilka möten och aktiviteter man kan förlägga utomhus och även hur man kan nyttja fastighetens befintliga utomhusytor, såväl tak som innergårdar, till detta.

MER FLEXIBLA HYRESAVTAL EFTERFRÅGAS
Kontorshyresavtal är traditionellt sett ofta långsiktiga, många gånger krävs att hyresgästen binder upp sig i flera år. I en verklighet där ständiga och snabba förändringar har blivit vardag och där allt fler företag arbetar projektbaserat har efterfrågan på mer flexibla kontorslösningar ökat.
– Ett företag som exempelvis har varierande personalstyrka över året beroende på säsong eller som har personalmässiga top- par när de drar igång nya projekt kan låta delar av personalstyrkan arbeta på någon form av kontorshotell där hyresavtalstiden är betydligt kortare än i traditionella kontorslokaler och där man kan anpassa utrymmena utifrån hur många medarbetare man behöver för tillfället. I framtiden krävs förmodligen fler kompromisser mellan fastighetsägare och hyresgäster vad gäller avtalens utformning för att båda parter ska bli nöjda, säger Marcus Sandahl.

Viljan att samnyttja sina kontorslokaler finns hos många företag. Biografer var föregångare genom att tidigt erbjuda företag att konferera i deras biosalonger på dagtid när det inte visades några filmer där. Nu börjar restauranger, hotell och andra verksamheter på centrala lägen att haka på trenden genom att tänka innovativt kring hur deras lokaler kan få en högre nyttjandegrad. Läs hela artikeln som pdf.

 

Annika Wihlborg
Frilansjournalist