Mer rosa kan trygga kompetensförsörjningen i en pressad bransch

Det var framförallt min mamma som fostrade mig i att jag som kvinna har lika värde och är jämställd männen. Som nyexaminerad ingenjör i början av ett 1990-tal märkt av lågkonjunktur blev jag dock varse annat. Läs hela artikeln här som pdf.

Jag hade lyckan vid min sida och fick jobb i byggbranschen som friställde allt fler. Jag var då biträdande byggledare på brobyggnation eller konstbyggnader som det vackert kallades. Där och då förstod jag hur tufft det var och att vara en 20-årig tjej i byggbranschen när jag mötte ”den gamla stammens” brobyggare. Det var mycket ”flicka lilla”.

IDAG HAR JAG GLÄDJEN och förmånen att driva ett byggkonsultbolag i byggbranschen som ägs till 80 procent av kvinnor med helt jämställd styrelse. Av de anställda är 30 procent kvinnor. Genom att i första hand fokusera på kompetens och värderingar, oavsett kön, vid rekryteringar och i verksamheten har vi idag en jämställd och inte minst kompetent organisation.

ANDELEN KVINNOR inom bygg och konsultbranschen ökar. Jag är ordförande i SBRs lokalavdelning i Helsingborg samt ledamot av SBRs förbundsstyrelse. Båda dessa styrelser representeras idag av ca 25 procent kvinnor. Det går åt rätt håll inom SBR. Men hur står det till i resten av branschen? Hur är fördelningen i styrelser och ledningsgrupper? Hur är fördelningen bland de anställda? Varför består styrelser av övervägande män?

FORSKNING VISAR ATT MÄN väljer män. Hur ska vi slå hål på detta? Ska vi kvotera in kvinnor i ledningar och styrelser? Själv vill jag ha min plats för att jag förtjänat den och har något att tillföra, inte för att jag kvoterats in. Samtidigt har jag landat i att vi måste kvotera för att skapa skillnad i nästa generation. Kvoterar vi nu kommer det att bli normalitet med en blandning på lika villkor. Jag tror på och min erfarenhet säger mig att en grupp, organisation eller styrelse, mår bäst av en blandning i ålder, kön, härkomst med olika egenskaper som kompletterar varandra. Där var och en får bidra med det den brinner för.

SÅ KÄRA KOLLEGER i branschen rekrytera rätt, bered plats, gör medvetna val och framförallt, släpp fram de kompetenta kvinnorna. Det kommer ditt företag att tjäna på. Idag är tack och lov branschen på väg åt rätt håll och har kommit långt men än finns det plats för så många fler kompetenta kvinnor. Så tjejer sträck på er, ta på ert rosa läppglans och ta för er! Oavsett kvotering eller ej, vi har några fantastiska byggår framför oss så vi kan göra skillnad redan idag och för nästa generation.

Läs hela artikeln här som pdf.

CAMILLA WERME
Ordförande lokalavdelningen Helsingborg
Ledamot FS SBR

FAKTARUTA LEDNINGSGRUPPER
De svenska börsbolagens ledningar beräknas vara jämställda år 2040, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. (källa: www.allbright.se)

◻ Enligt rapporten är nu var femte i börsbolagens ledningsgrupper kvinna.
◻ Med 27 procents andel jämställda ledningsgrupper är finansbranschen den bransch som har tagit     störst kliv framåt.
◻ Totalt sett ser det dock inte lika ljust ut. Nio av tio svenska börsbolag är fortfarande         mansdominerade.
◻ 77 bolag har inte en enda kvinna i ledningen och åtta har varken en kvinna i ledningen eller i         styrelsen.
◻ Mest jämlik är fastighetsbranschen med 33 procent kvinnor i ledningarna.

TITEL: ”Män väljer män” – En fallstudie om kvinnans låga representation på högre chefspositioner. Författare: Hiba Charkas och Fatmeh Neama, VT 2013.